خانه تعاونگران خواستار پاسخگویی وزیر راه و شهرسازی شد
اقدام موثری از سوی وزارت راه و شهر سازی برای فراهم نمودن زمینه مشارکت تعاونی های مسکن در توسعه مسکن شهری و خانه دار کردن اعضای این تعاونی ها که آقشار آسیب پذیر و با درآمد متوسط جامعه هستند، بعمل نیامده است.
کد مطلب: 8712
سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۱
 
دبیرکل خانه تعاونگران خواستار شفاف سازی و پاسخگویی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در رابطه با اجرای سند توسعه بخش تعاونی شد. متن کامل نامه خانه تعاونگران به شرح زیر می باشد:

جناب آقای دکتر اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید با توجه به رشد روزافزون جمعیت و شهرها "مشکل مسکن" یک واقعیت انکار ناپذیر است و شکل گیری و فعالیت شرکت های تعاونی مسکن و سرمایه گذاری در این بخش از جمله سیاست هایی است که بعد از انقلاب اسلامی ایران در کنار فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در پاسخ به این مشکل مطرح گردید و در چهل سال گذشته تعاونی های مسکن ، نقش موثر و سازنده ای در خانه دار شدن کارگران و کارمندان ایفا نموده اند.

جناب آقای دکتر اسلامی:

بدون شک مستحضر هستید که با هدف تولید مسکن از طریق تعاونی ها، بموجب بند (۹) از قسمت (چ) احکام اجرایی «سند توسعه بخش تعاون» (موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، که در جلسه مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۱ هیات وزیران تصویب و درتاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۲ ابلاغ گردیده است، «وزارت راه و شهرسازی موظف شده است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل (۵۰)درصد از سهم احداث و تامین واحدهای مسکونی ،در قالب تعاونی های مسکن انجام شود».

جناب آقای وزیر:

با عنایت به اینکه بررسی ها نشان می دهد علیرغم گذشت قریب به ۷ از سال از ابلاغ سند فوق الذکر، اقدام موثری از سوی آن وزارتخانه برای فراهم نمودن زمینه مشارکت تعاونی های مسکن در توسعه مسکن شهری و خانه دار کردن اعضای این تعاونی ها که آقشار آسیب پذیر و با درآمد متوسط جامعه هستند، بعمل نیامده است، خواهشمند است ضمن پیگیری جدی اجرای تعهد آن وزارتخانه، دستور فرمایید عموم مردم و فعالان بخش تعاونی را از نتیجه اقدامات انجام شده و عملکرد آن وزارتخانه در این رابطه مطلع نمایند.
پیشاپیش از شفاف سازی و پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاری می نماید.
علی حسین شهریور
دبیرکل خانه تعاونگران
Share/Save/Bookmark