دبیرکل خانه تعاونگران: سهم تعاونیها در اقتصاد استان آذربایجان غربی اندک است.
با توجه به همسایگی استان با ۳ کشور ترکیه، آذربایجان و عراق باید در تعاونیهای موجود ظرفیت صادرات ایجاد شود و تعاونیهای جدید نیز با رویکرد تولید کالا و ارایه خدمات صادرات محور تشکیل شوند.
کد مطلب: 8730
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۹
 
علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران در وبینار «نقش تعاونیها در توسعه استان آذزبایجان غربی» گفت : فقط ۲ درصد جمعیت ۳/۳ میلیون نفری استان در تعاونیها عضویت دارند.

وی با بیان اینکه: فقط ۲/۷ درصد از اشتغال ۹۷۰ هزارنفری استان توسط تعاونیها ایجاد شده است. افزود: سهم استان از تعداد تعاونیهای کشور ۲ درصد است.

وی تاکید کرد: علیرغم وجود ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان استانی ، نقش تعاونیها در اقتصاد استان ناچیز است.

شهریور افزود: بخش تعاون می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی نقش مهمی در توسعه و ایجاد اشتغال استان آذربایجان غربی داشته باشد.

وی گفت: با توجه به همسایگی استان با ۳ کشور ترکیه، آذربایجان و عراق باید در تعاونیهای موجود ظرفیت صادرات ایجاد شود و تعاونیهای جدید نیز با رویکرد تولید کالا و ارایه خدمات صادرات محور تشکیل شوند.

وی گفت: منابع بانکی باید هدفمند جذب شوند و صرف توسعه و تشکیل تعاونیهای شود که ثبات بیشتری برای فعالیت و اشتغالزایی داشته باشند.

وی خواستار ساماندهی ۱۷ هزار نفر بیکار در قالب تعاونیهای تولیدی و خدماتی شد.

وی تاکید کرد: ارایه مشاوره و راهنمایی بیش از یکصد هزار دانشجوی استان برای شناخت بخش تعاون ، با کمک اتاق تعاون و خانه تعاونگران در دستور کار اداره کل تعاون استان قرار گیرد.

وی گفت: از ظرفیت نهادها و سازمانهای حمایتی برای تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی برای ۸۰ هزار نفر مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی استفاده شود.

وی تاکید کرد: تعامل و ارتباط هدفمند و مستمر میان کنشگران بخش تعاونی برای پایش و پیگیری امور تعاونیها در استان ضروری است.

ابوالفضل عبادی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در وبینار نقش تعاونیها در توسعه استان آذربایجان غربی گفت: ۱۸۵۰ تعاونی در استان فعالیت دارد و بمنظور استفاده از ظرفیت همه فعالان بخش تعاونی برای کمک به توسعه فعالیتهای تعاونی ، ستاد هماهنگی بخش تعاونی استان را فعال خواهیم کرد.

مهدی درستی مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان غربی نیز ضمن تشریح اقدامات و برنامه های بانک از گسترش ارایه خدمات برای تامین مالی تعاونیها خبر داد.

این وبینار با حضور صاحب نظران و مدیران بخش تعاونی توسط خانه تعاونگران استان آذربایجان غربی برگزار شد.
Share/Save/Bookmark