برگزاری اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون
اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری برگزار شد.
کد مطلب: 7461
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۲
 
به گزارش توکا نیوز به نقل از ایسنا، اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری با دستور کار تعیین وضعیت سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر الزام یا خروج آن سازمان از شمول مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بررسی و تایید شاخص های اختصاصی سال 96 (ستاد و استانها) به ریاست دکتر فیروزآبادی قائم مقام وزیر و رئیس کمیته مدیریت عملکرد و با حضور اعضای کمیته مزبور و نمایندگان ارزیابی عملکرد معاونت ها و میهمانان سازمان تامین اجتماعی در سالن کنفرانس طبقه دهم ساختمان مرکزی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در ابتدای جلسه شریعت، دبیر کمیته ارزیابی عملکرد به طور مختصر پیرامون نتیجه آخرین اقدامات انجام شده در خصوص وضعیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص بررسی و نهایی شدن شاخص های اختصاصی هر یک از معاونت ها جهت تصویب در کمیته مطالبی را بیان کرد. در ادامه الزام یا خروج سازمان تأمین اجتماعی از شمول مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری از دیدگاه حقوقی و ساختار اداری توسط نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اعضاءمورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً بنا به دستور دکتر فیروزآبادی قائم مقام وزیر و رئیس کمیته مدیریت عملکرد مقرر شد، ضمن الزام آن سازمان به پاسخگویی و ارایه گزارش عملکرد ، مهلتی داده شود تا در خصوص شمول یا عدم شمول مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع را پیگیری و حداکثر تا تاریخ 30 خرداد ماه جاری نتیجه نهایی اقدامات به عمل آمده را به دبیرخانه کمیته مزبور( دفترمدیریت عملکرد) اعلام کنند. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمناً مقرر شد: در مهلت ارائه شده (10روزه) جهت عدم تضییع حقوق وزارت متبوع در ارزیابی عملکرد نسبت به درج گزارش عملکرد سال 1395 در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی در سامانه تسما و نیز ارائه شاخص های عمومی و اختصاصی پیشنهادی سال 96 به همراه برش های استانی مربوطه اقدام لازم معمول کنند. دومین دستور کار جلسه با موضوع شاخص های اختصاصی سال 96 (ستاد و استانها) با حضور نمایندگان هر یک از معاونتها به ترتیب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از رفع اشکالات جزیی، شاخص های مذکور مورد تایید و تصویب نهایی اعضای کمیته مدیریت عملکرد قرار گرفت.
Share/Save/Bookmark