208 تعاونی با سرمایه 31 میلیارد ریالی در آذرماه افتتاح شد
تهران- ایرنا- 208 شرکت تعاونی با سرمایه اولیه 31 میلیارد ریالی در آذرماه امسال افتتاح شد که برای 2 هزار و 474 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد کرد.
کد مطلب: 8028
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۳
 
به گزارش توکانیوز   به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون در آذر ماه امسال، تعداد 208 شرکت تعاونی در این ماه تشکیل و ثبت شده اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره برداری و یا در دست اجراست. بر اساس این گزارش، تعداد کل اعضای تعاونی های مذکور سه هزار و 119 نفر و تعداد شاغل 2 هزار و 474 نفر و سرمایه اولیه حدود 31 میلیارد ریال است و متوسط تعداد اعضا و شاغل مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 15 و 12 نفر است. همچنین، بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های خراسان رضوی 29 تعاونی و فارس 25 تعاونی اختصاص دارد. کمترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کردستان هر کدام با تعداد یک تعاونی اختصاص دارد. براساس این گزارش، بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت های «کشاورزی» و «صنعت» به ترتیب با 59 و 41 واحد است. تعاونی های دارای فعالیت «کشاورزی» و «ساختمان» به ترتیب با 748 و 400 نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی های دارای فعالیت «کشاورزی» و «صنعت» به ترتیب با 721 و 442 نفر است.
Share/Save/Bookmark