بالاترین مرجع تصمیم گیری در تعاوني ها
کد مطلب: 5552
يکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۰
 
پرسش: مهمترین مرجع تصمیم گیری در تعاونی جه نهادی می باشد؟ هیئت مدیره یا مجمع عمومی؟

پاسخ: براساس ماده 30 قانون بخش تعاوني  بالاترين مرجع تصميم گيري مجمع عمومي است كه از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آنها بصورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.
Share/Save/Bookmark