منصوري : معافيت بيمه اي براي اشتغال جوانان در بنگاه هاي کسب و کار
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: در برنامه ششم تعهد شده است براي يک ميليون جوان فارغ التحصيل از مشوق هاي کارفرمايي استفاده شود که معافيت بيمه اي براي اشتغال جوانان در بنگاه هاي کسب و کار يکي از آنهاست.
کد مطلب: 7107
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۱
 
به گزارش توکانیوز به نقل از خبرگزاري آريا، دکتر منصوري ودر نشست تخصصي " برجام، اقتصاد مقاومتي: سرمايه گذاري و اشتغال و کار آفريني" که عصر امروز در محل سالن هفده شهريور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، با اشاره به اينکه در برنامه ششم تعهد شده است براي يک ميليون جوان فارغ التحصيل از مشوق هاي کارفرمايي استفاده شود گفت: آنچه از آثار برجام مي بينيم مي تواند ادامه پيدا کند و تاثير مثبت برجام واقتصاد مقاومتي به صورت هم افزايانه است به صورتي که مي تواند بخش بزرگي از اقتصاد کشور را پوشش دهد. دکتر منصوري بهترين دستاورد برجام را بزرگ شدن کيک اقتصاد کشور دانست و خاطر نشان کرد: با دستاورهاي برجام مي توانيم رسته هاي اقتصادي را به سمت اقتصاد محلي و پس از آن به سمت اقتصاد جهاني سوق دهيم. وي با اشاره به اينکه با تمرکز بر IT مي توانيم افزايش سهم کشور از اقتصاد جهاني را افزايش دهيم گفت: مي شود زمينه سرمايه گذاري خارجي را فراهم کرد و همکاري هايي که با برندهاي جهاني و منطقه اي وجود دارد نشان مي دهد که هم در رشته هاي جديد مانند IT و هم در رشته هاي قديمي مثل پوشاک مي توان از ظرفيت خوب سرمايه گذاري با شرکاي خارجي استفاده کرد. معاون توسعه کار آفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: اميدوارم جهت گيري اقتصاد را به سمت دانش بنيان کردن ببريم و جهت دهي به مهارت افزايي مبتني بر نيازها را درست هدايت کنيم . وي افزود: در اين مسير از ظرفيت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي استفاده مي کنيم. وي مشارکت مردم در توليدات اقتصادي را ضروري عنوان کرد و گفت: از يک سو بزرگ کردن اقتصاد در عرصه جهاني و از سوي ديگر بردن اقتصاد به مناطق به مشارکت مردم کمک مي کند و همچنين توجه به گروه هاي خاص و افزايش مشارکت آنها در توليد اقتصادي نيز مورد نياز است که زمينه هاي آن از طريق اقتصاد مقاومتي ايجاد شده است.
Share/Save/Bookmark