حقوق و مزایای هیأت مدیره اتحادیه‌های‌ تعاونی
کد مطلب: 5208
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۸
 
با توجه به اینکه مطابق قانون‌ بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران، اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های‌ تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند،آیا حقوق و مزایای دریافتی آنان متعلق به‌ تعاونی مربوطه است؟

پاسخ:هرچند اعضاء هیأت مدیره‌ اتحادیه بنابه پیشنهاد تعاونیهای عضو انتخاب می‌گردند،اما این اشخاص سمت‌ نمایندگی تعاونیهای معرفی‌کننده را نداشته و صرفا عضو هیأت مدیره اتحادیه‌ تلقی می‌گردند لذا حقوق و مزایای دریافتی‌ آنان نیز به اعتبار عضویت در هیأت‌ مدیره است.از سوی دیگر حق الزحمه‌ پرداختی بابت تلاش فعالیت افراد مذکور در سمت هیأت مدیره است و حق‌ بهره‌مندی از آن نیز مختص خودشان است‌ و تعاونی معرفی‌کننده نمی‌تواند مدعی‌ حقی در این مبالغ پرداختی باشد.
Share/Save/Bookmark