۱
 
جعفری: درانتخاب مدیر شایسته باید ضابطه وملاک وجود داشته باشد
کد مطلب: 7422
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۱۳
 
به گزارش توکانیوز،نشست علمی بررسی الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
نادر محمد جعفری معاون دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتخاب و به کارگماری مدیران در بخش دولتی، یکی از مسائل و تصمیمات بسیار مهم در سازمان ها است گفت:
امروزه ما نیازمند شناسایی و پرورش شايستگي هاي مديران در سازمان ها هستیم،چرا كه در عصري به سر مي بريم كه مديران شايسته به مثابه سرمایه برای سازمان محسوب می گردند و سازمان ها برای موفقیت و حیاتشان به آن ها نیاز مبرم دارند.
وی افزود: درانتخاب افراد شایسته باید ضابطه وملاک موجود باشد و این ضوابط باید به گونه‌ای انتخاب شوند که قابل سنجش باشند.
 محمد جعفری در ارائه مطالب خود در نشست علمی طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، شاخص های انتخاب مدیر شایسته را تشریح کرد .
وی ادامه داد: برنامه های مدیریت شایستگی برای بهبود نتایج عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند و هدف این برنامه ها شناسایی شایستگی های محوری و حصول اطمینان از کاربرد این شایستگی ها برای ایفای مؤثر یک نقش می باشد
معاون دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: نتایج حاصل از پژوهش ها نشان داده اند که برنامه های مدیریت شایستگی منجر به بهبود و پیشرفت در عملکرد کارکنان ، افزایش انگیزه کارکنان،افزایش انعطاف پذیری و مهارت کارکنان،ارائه خدمات بهتر به مشتری و بهبود کیفیت نیروی کار می شوند.الگوی انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی علیرغم توجه به انطباق شاغل و شغل، می بایست ، میزان دانش،مهارت ها، توانایی ها و استعدادهای افراد با ضرورت های شغلی مد نظر داشته باشد.
وی گفت: مطالعات زیادی در حوزه شایستگی های مدیران به لحاظ مهارت های خاص و ویژگی های شخصیتی مدیران شده است. چارچوب یا مدل شایستگی ابزار سنجشی فراهم می آورد که از طریق آن شایستگی هامی توانند بیان و ارزیابی شوند.
وی برخی از اهداف تحقیق خود ،جذب و پرورش نیروی کار مستعد ،شناسایی افراد مناسب برای تصدی مشاغل ،بهبود نتایج عملکرد سازمانی، ايجاد بستر مناسب براي تحقق اصل دانش گرايي،شايسته سالاري و حرفه اي گرايي ، فراهم نمودن ساز و کارهاي مناسب براي شناسايي و توسعه ظرفيت ها،قابليت ها و شايستگي هاي کارمندان مستعد احراز پست هاي مديريتي حرفه اي،افزايش انگيزه کارشناسان و کارمندان توانمند از طريق ايجاد فضاي رقابتي و عادلانه در انتخاب و انتصاب به پست هاي مديريت حرفه اي را بر شمردند.
معاون دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر الگوی شایستگی مدیران استانی ، تصریح کرد : الگو می تواند به عنوان معیاری جهت خود- ارزیابی مدیران کنونی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا دریابند که فاصله آن ها با وضع مطلوب تا چه حد است و از سویی می تواند به عنوان مبنایی برای پرورش مدیران آینده مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: براساس این مدل،مدیران استانی اثربخش به منظور دستیابی به سطح مطلوب اثربخشی باید دارای مجموعه ای از شایستگی های فردی،تعاملی و سازمانی باشند.در واقع این یافته ها بیانگر سیمای مديريتي مدیران استانی اثربخش در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشند که می تواند به عنوان یک شاخص برای مدیران و سازمان های تابعه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي که قصد دارند درجه اثربخشی خود و مدیران خود را ارزیابی نمایند نیز مورد استفاده قرار گیرد.
Share/Save/Bookmark
 


مهندس بهادر انصاری
۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۲۲:۱۶:۱۶
در بررسی ها و مطالعات بعمل امده طی دودهه اخیر یکی از عوامل و دلایل مهم رکود اقتصادی ,تورم بی حد و مرز ,بیکاری مفرط و ورشکستگی تولید کننده عدم برنامه و برنامه ریزی علمی بدلیل استفاده از مدیران ناکارامد و غیر متخصص دردستگاهها و سازمانهای دولتی مرتبط با موضوع اشتغال و تولید بوده است,لذا پیشنهاد می گردد بمنظور جلوگیری از استفاده بهینه و حداکثر از منابع موجود درجهت تقویت تولید و اشتغال و همینطور جلوگیری از تکرار ازمون و خطا در انتخاب مدیران اقتصادی و با تاکید بر شایسته سالاری تجدیدنظر بعمل اورده شود. (157)