مستند قانونی‌ حسابرسی از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌
کد مطلب: 5207
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۳
 
پرسش:با توجه اصلاح بند ۱۷ ماده‌ ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌ اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷،مستند قانونی‌ حسابرسی از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌ توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چیست؟

پاسخ:در خصوص حسابرسی از تعاونیها هرچند بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون‌ بخش تعاونی در سال ۱۳۷۷ اصلاح و "عبارت حسابرسی از تعاونیها در صورت‌ تقاضا و شکایتهای اعضاء در حدود امکانات‌"از این ماده حذف گردید.اما با توجه به اعتبار مقررات غیرمغایر قانون‌ شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ (بدلالت مفهوم مخالف ماده ۷۱ قانون‌ بخش تعاون)در حال حاضر نیز به استناد ماده ۱۳۹ قانون مذکور،حسابرسی از تعاونیها جزء اختیارات وزارت تعاون‌ می‌باشد.علاوه بر این در شق دوم ماده ۵۶ اساسنامه شرکتهای تعاونی و ماده ۵۰ اساسنامه اتحادیه‌های تعاون،شرکتها و اتحادیه‌ها ضمن تصویب اساسنامه متعهد می‌گردند با کارشناسان،حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون‌ همکاری نمایند.
Share/Save/Bookmark