۳
 
پیشنهاد سه سازمان غیردولتی به معاون امور تعاون
اجرای طرح ملی تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری بخش تعاون
کد مطلب: 6486
يکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۶
 
به گزارش خانه تعاونگران در جلسه ای که با حضور نمایندگان انجمن بهره وری ایران و انجمن علمی تعاون در محل خانه تعاونگران برگزار شد بر ضرورت هم افزایی برای توسعه بهره وری و تعالی مدیریت در تعاونی ها تاکید و توافق شد.

در این نشست برای اجرای طرح ملی تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری بخش تعاون تفاهم و وظایف هر کدام از سازمانهای مذکور با توجه به تخصص و توانمندیها تعیین و نتیجه برای همکاری در اجرا به معاونت امورتعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس شد.

خانه تعاونگران به عنوان دبیرخانه طرح انتخاب شد.
Share/Save/Bookmark
 


Netherlands
۱۳۹۵-۰۵-۱۵ ۲۲:۰۱:۲۰
همه این سه تشکل چند نفرند؟
فکر نکنم به اندازه دوبرابر انگشتان دو دست باشند (136)
 
Kuwait
۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۴:۳۲:۴۸
اگر به وبسایت خانه تعاونگران نگاه کنید مشاهده خواهید نمود که این سازمان بیش از 800 نفر عضو دارد. (137)
 
Kuwait
۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۴:۴۷:۴۳
www.taavongaran.ir (138)