استعفای مدیرعامل/تعهد واگذاری سهام پیشگامان/فرجام بیمه تعاون در هاله ای از ابهام!
به نظرمی رسد چالش در سطح مدیریتی شرکت بیمه تعاون به شدت بالا گرفته که این امر بر شکاف ایجاد شده هم دامن زده است.
کد مطلب: 5991
سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۰
 
 مدیرعامل بیمه تعاون : نظر به تعهد واگذاری سهام گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد، از سوی سهامداران،مراتب استعفای خویش از نمایندگی هیات مدیره شرکت پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین و مدیریت عاملی آن شرکت از تاریخ یکم بهمن ماه را اعلام می دارد.
به گزارش بانک مردم”علی حبیب محمدی”، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه تعاون با ارایه نامه استعفای خود به رئیس هیات مدیره این شرکت، به صورت رسمی از بیمه تعاون خداحافظی کرده است.
در نامه علی حبیب محمدی به نظام آبادی آمده که در اجرای بند ۳ صورتجلسه مورخ ۲۸٫۱۰٫۹۴ هیات مدیره شرکت و نظربه تعهد واگذاری سهام گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد، اصالتا و وکالتا از سوی سهامداران،صرفنظر ازعدم انتقال تا این تاریخ، مراتب استعفای خویش ازنمایندگی هیات مدیره شرکت پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین و مدیریت عاملی آن شرکت از تاریخ یکم بهمن ماه اعلام می دارد.
شش دیماه امسال، محمدرضا نظام آبادی، عضو هیئت مدیره بیمه تعاون، ازعزل مدیر عامل بیمه تعاون خبر داده و مدعی شد که با توجه به سوء مدیریت”علی حبیب محمدی”،مدیرعامل بیمه تعاون ازاین سمت عزل شده است.
او،درادامه افزود که ازاین پس، طبق ماده ۴۳ اساسنامه بیمه تعاون، مدیریت این شرکت به عهده هیئت مدیره خواهد بود.
اما چند ساعت بعدتر،رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تعاون،درعصر همان روز، به نسیم آنلاین اعلام داشت که درجلسه امروز هیات مدیره، امیدالاسلام جمال گلزاری به سمت سرپرست این شرکت بیمه ای منصوب شده است.
محمدرضا نظام آبادی، افزود که تصمیم عزل مدیرعامل شرکت بیمه تعاون در هیات مدیره ثبت شده است.
در حال حاضر”اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان”،”شرکت تعاونی پیشگامان کویریزد”،”شرکت سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان”،”بانک توسعه تعاون” و”شرکت ایساتیس ارتباطات کاسپین” در زمره سهامداران شرکت بیمه تعاون به شمار می روند.
اما درست هفت روزبعدتر،یعنی در ۱۳ دیماه،معاون نظارت بیمه مرکزی درنامه ای رسمی،به اعضای هیات مدیره شرکت بیمه تعاون،اعلام داشت که مصوبات مورخ ۱۰٫۹٫۹۴ و همچنین ۱۵٫۹٫۹۴ هیات مدیره این شرکت ازنظر شکلی و محتوایی واجد اشکالات قانونی بوده وبا یکدیگر متناقض و متعارض هستند و قابلیت تایید ندارند.
حبیب میرزایی، معاون نظارت بیمه مرکزی، دراین نامه که نسخه ای از آن دراختیار«نسیم آنلاین» قرار گرفت،آورد که علاوه بر اشکالات و تناقضات فوق الذکر،درخصوص انتصاب”امید گلزاری” به عنوان فرد جایگزین مدیرعامل،مشمول هیچیک ازسمت های مذکوردربند۳ ماده یک آیین نامه شماره ۹۰ نبوده ومغایرمفادآیین نامه مذکور است، بنابراین انتصاب نامبرده مورد تایید بیمه مرکزی نیست.
درانتهای این نامه،تاکید شد: با توجه به اینکه اعتبار و حقوق سهامداران و بیمه گذاران شرکت بیمه تعاون درمعرض تهدید قرار گرفته بنابراین،درصورت عدم اقدام لازم درموعد مقرروتداوم اختلافات،بیمه مرکزی درخصوص صلاحیت تمامی اعضای هیات مدیره شرکت تجدید نظر خواهد کرد.
حال با گذشت ۱۹ روزاز نامه تهدید آمیز بیمه مرکزی،”علی حبیب محمدی” با تقدیم نامه استعفای خود، از رئیس هیات مدیره خواسته تا مراتب را با رعایت موازین و تشریفات قانونی درصورتجلسه هیات مدیره به اطلاع مقامات ذیصلاح برسانند.
به نظرمی رسد چالش در سطح مدیریتی شرکت بیمه تعاون به شدت بالا گرفته که این امر بر شکاف ایجاد شده هم دامن زده است.
به ویژه آنکه”محمدرضارضایی نژاد،عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تعاون به نسیم آنلاین گفته که دوتن از مدیران ارشد شرکت بیمه تعاون در ۷ ماه گذشته،هریک، ۲۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده اند.
او، بیان داشته که در شرکت بیمه تعاون یک عضو موظف هیئت مدیره با حضور ماهیانه ۴ ساعت، ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

حال باید دید با توجه به سخت گیری های بیمه مرکزی،تکلیف هیات مدیره بیمه تعاون چه خواهد شد؟
منبع پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم
Share/Save/Bookmark