دبیرخانه تعاونگران
بی توجهی به نوآوری مهمترین مانع پیشرفت بخش تعاون است
دبیرخانه تعاونگران در برشماری عوامل عدم پیشرفت بخش تعاون گفت: بی توجهی به نوآوری و تحول در سبک مدیریت و بعد از آن بهره وری پایین و فاصله گرفتن از الگوی تعاون در اقتصاد کشور و نبود نهاد سازی و فقدان مدل تعالی و سرآمدی مهمترین موانع پیشرفت تعاون است.
کد مطلب: 7547
سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۲
 
به گزارش توکا نیوز به نقل از علی حسین شهریور، دبیرخانه تعاونگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: بخش تعاون بسیار گسترده است و تعاونی ها در تمام حوزه های اقتصادی فعالیت دارند و نمی توان عنوان بخش را به آن نسبت داد،تعاون فرا بخشی است و تمام دستگاه های دولتی باید همکاری داشته باشند. متأسفانه این اتفاق رخ نداده است و در راستای طرح تحول بنیادین بخش تعاون پیشرفت های زیادی داشته ایم. وی افزود: با بیان اینکه متأسفانه گزارشی درباره تأثیرات 7راهبرد بخش تعاون دیده نشده است، اما لازمه برنامه خود این است که در اجرا امکانات لازم را داشته باشید از جمله امکانات مالی راداشته باشید. شهریور ادامه داد:زمانی که سندی تدوین می شود حتماًباید در حوزه نظارت اقداماتی انجام شود. در مجموع فکر می کنم بخش تعاون نسبت به سنوات قبل به جایگاه واقعی خود نرسیده است. من تصور می کنم مشکلات قانونی نداریم، من تصور می کنم قوانینی را داریم که از تعاونی ها حمایت می کند اما اجرا نمی شود. 20سال وزارت تعاون را داشتیم اما به لحاظ کمی شاهد رشد تعاونی ها بودیم. سیاست های اصل 44 را داریم، اتاق تعاون و اتحادیه ها را داریم اما مشاهده می کنیم که اتفاقی رخ نداده است. با وجود اینکه تمام اهداف این بوده است که سهم بخش تعاون افزایش یابد اما چنین نشد. کماکان همان سهم 6درصدی را داریم. من تصور می کنم علت آن این است که نگاه ما به بخش تعاون باید تغییر کند. تعاونی هایی که تشکیل می شود تعاونی های واقعی نیستند و درک درستی از مفاهیم و اصول و ارزش های تعاونی نداریم. دبیرخانه تعاونگران بیان کرد: تعاونی ها هنوز یک ساختار سنتی دارند و سازگار با قوانین جدید نیستند. به طور مثال تعاونی های سهامی عام می توانند یک تغییری را ایجاد کنند اما مشاهده می کنید که هیچ اتفاقی نمی افتد. چرا که تعاونی ها تعاونی هایی هستند که تغییرات مدیریتی کم دارند. تعاونی ها باید مطالبه گر باشند و قدرت چانه زنی داشته باشند. وابستگی به دولت مانع از پیشرفت بخش تعاون می شود. وی بیان کرد: تعاونی ها اگر با برند و دانش روز آشنایی داشته باشند می توانند جایگاه اصلی خود را پیدا کنند و نیازی به دولت ندارند، یعنی به جایی می رسند که به دولت کمک کنند نه اینکه دست به سوی دولت دراز کنند. عواملی که در عدم پیشرفت بخش تعاون وجود دارند اول بی توجهی به نوآوری و تحول در سبک مدیریت و بعد از آن بهره وری پایین و فاصله گرفتن از الگوی تعاون در اقتصاد کشور و نبود نهاد سازی و فقدان مدل تعالی و سرآمدی در سال های گذشته است. شهریور گفت: بخش عمده عواملی که گفتم به تعاونگران برمی گردد و اگر می خواهیم در بخش تعاون جنبشی اتفاق بیفتد اول باید در خود تعاونی ها تغییر ایجاد کنیم. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازار داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمندی است و به دلیل گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایند و ساختار در صحنه رقابت، تعاونی هایی می توانند در صحنه باقی بمانند که نسبت به انتظارات اعضا، ذینفعان و مشتریان خود پاسخ گو باشند.
Share/Save/Bookmark