انتخاب قائم مقام مدیرعامل در تعاونی
کد مطلب: 5206
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۴
 
پرسش:آیا در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی می‌توان علاوه بر انتخاب مدیر عامل،فردی را نیز بعنوان‌ قائم مقام مدیر عامل منصوب و به وی‌ اختیاراتی را تفویض نمود؟

پاسخ:با عنایت به اینکه کلیه سمتها و مسؤولیتهای اداره امور شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی به همراه شرح‌ وظائف و اختیارات آنان در مقررات‌ قانونی بخش تعاون وارد گردیده و ایجاد هرگونه سمتی نیازمند مأخذ و مبنای‌ قانونی است،بنابراین انتخاب فردی بعنوان‌ قائم مقام مدیر عامل و جاهت قانونی‌ نداشته و در صورت تفویض مسؤولیت به‌ چنین فردی،نمی‌توان آثار و ارزش حقوقی‌ برای اقدامات وی قائل بود.
Share/Save/Bookmark