طرح ویژه تامین جهیزیه و لوازم خانگی توسط اتحادیه اسکاد
کد مطلب: 5205
يکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۰۵
 
طرح ویژه تامین جهیزیه و لوازم خانگی توسط اتحادیه اسکاد
اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد)
تامین جهیزیه، مواد غذایی و لوازم خانگی جهت کارکنان شاغل و بازنشسته
اقساط با چک کارمندی
تلفن های تماس: ۴۴۵۴۵۳۲۷ و ۴۴۵۴۵۳۰۹
Share/Save/Bookmark