تخصیص یارانه نیاز به سازوکاری نظیر بانک اطلاعاتی دارد
تهران-توکا نیوز وبه نقل از ایرنا- یک کارشناس سازمان ملل گفت: تخصیص یارانه نیاز به سازو کارهایی نظیر بانک اطلاعاتی دارد که هزینه آن بیشتر است، اما برای حمایت از اقشار فرودست جامعه بکارگیری این ساز و کار ضروری است.
کد مطلب: 4099
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۱
تخصیص یارانه نیاز به سازوکاری نظیر بانک اطلاعاتی دارد
 
سامان تاپا روز دوشنبه در نشست تخصصی حمایت های اجتماعی کودکان که با حضور تعدادی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران و کارشناسان ارشد منطقه ای یونیسف (صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل) در محل این وزارتخانه برگزار شد، افزود: یک سوم جامعه ایران را کودکان تشکیل می دهند که باید برای این مهم سرمایه گذاری شود، زیرا این حمایت از تبعات ناگوار اجتماعی در آینده جلوگیری می کند.به گفته وی مقوله فقر چند بعدی است و باید به همه ابعاد آن نظیر تغذیه ،بهداشت، مسکن ،آموزش و برخی موارد دیگر توجه شود.تاپا تاکید کرد در صورتی که در خصوص محو فقر در دوران کودکی توجه نشود ، تاثیر این موضوع در آینده کودک غیر قابل جبران است. به طور مثال کودکی که از تغذیه نامناسب برخوردار باشد و یا از آموزش به موقع بهره مند نشود در آینده نمی توان این ضایعات را جبران کرد.این کارشناس سازمان ملل بیان داشت: حمایت های اجتماعی دولتها در ابتدای زندگی افراد بسیار موثر است و در صورتی که سرمایه گذاری در این حمایت به موقع انجام شود، از آسیبهای آینده جلوگیری خواهد شد.به گفته تاپا حمایت اجتماعی در دو حوزه اقتصادی و اجتماعی است و همه دستگاهها در قبال آن مسئولیت دارند.وی گفت: ابعاد حمایت اجتماعی می تواند به شکل تخصیص یارانه باشد که از سوی دولتها پرداخت می شود. حمایت های اجتماعی نیاز به فراهم کردن بستر مناسب دارد.وی با اشاره به این که آسیب پذیری افراد در سنین مختلف، متفاوت است تصریح کرد کودکان در سنین مختلف کودکی در معرض آسیبهای متفاوتی هستند.کارشناس سازمان ملل به پرداخت نقدی یارانه در کشور افریقای جنوبی اشاره کرد و گفت: در این کشور با تخصیص یارانه، شرایط تغذیه ای کودکان بهتر شده است. فاصله غنی و فقیر در این کشور با تخصیص یارانه کمتر و ضریب جینی کاهش یافته است.وی ادامه داد: همچنین یارانه برای ارتقا آموزش سبب شده که در کشوری نظیر ترکیه حضور دانش آموزان دختر نوجوان در مدارس افزایش یابد.تاپا گفت: در میان اقشار آسیب پذیر هزینه غذا بیشتر از سایر هزینه ها است و همواره در شرایطی که خانوارها فقیرتر می شوند هزینه غذایی آنها افزایش می یابد.وی با اشاره به تجربه ایران در زمینه حذف یارانه ها گفت: در ابعاد اقتصادی درست عمل شده اما در ابعاد اجتماعی چگونه عمل شده است؟این کارشناس سازمان ملل گفت: باید اقشار فرودست جامعه در پرداختهای نقدی مورد حمایت قرار گیرند. پرداختها می تواند شرطی و یا غیرشرطی باشد .در پرداختهای شرطی به طور مثال شرط می شود که پرداختها در خصوص تغذیه ، بهداشت و یا آموزش کودکان هزینه شود.وی معتقد است پرداختهای نقدی شرطی و غیر شرطی هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد و باید به همه ابعاد آن توجه شود.به گفته وی سازوکار دیگر هدفمندی یارانه ها پوشش اقشار آسیب پذیر جامعه است که برای این مهم باید بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد.تاپا در پایان گفت برای هدفمندی باید نظام ارزشیابی قوی در جامعه وجود داشته باشد و ضروری است اجرای برنامه ها، مبتنی بر شواهد تنظیم شود.

Share/Save/Bookmark