مجمع تعاونی مسافربری شماره 1 برگزار می شود
کد مطلب: 162
يکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۵۳
مجمع تعاونی مسافربری شماره 1 برگزار می شود
 

توکا نیوز: مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)تعاونی مسافربری شماره 1 ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 8/4/1391 در محل دفتر مرکزی برگزار می گردد.
دستور جلسه:
 انتخاب اعضای اصلی و علی البل هیئت بازرسی

Share/Save/Bookmark