بودجه وزارت کار برای سال 97 معادل 35.4درصد افزایش یافت
بودجه کل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه های آن در سال 96 برابر با 240هزار و 432میلیارد و 800 میلیون ریال بود که با 35.4درصد افزایش در سال 97 به 325هزار و 605میلیارد و 701 میلیون ریال رسیده است.
کد مطلب: 7716
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۹
 
به گزارش توکانیوز به نقل از ایرنا  لایحه بودجه پیشنهادی سال97 کل کشور، بودجه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سال 96 معادل 15هزار و 761 میلیارد ریال بود که با 12.6درصد افزایش در سال 97 به 17هزار و 747 میلیارد و 901 میلیون ریال رسیده است . همچنین بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال 96 برابر با 219هزار و 774 میلیارد و 800 میلیون ریال بود که برای سال 97 معادل 37.6 درصد افزایش یافت و به 302هزار و 340 میلیارد ریال رسید. بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سال 96 معادل 26 میلیارد ریال بود که در سال 97 با افزایش 13.5درصدی به 29 میلیارد و 500 میلیون ریال رسیده است. بودجه بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر که صندوقی وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است در سال 96 معادل چهار هزار و 830 میلیارد ریال بود که با افزایش 7.6درصدی در سال 97 به رقم پنج هزار و 196 میلیارد ریال رسید. کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 11 میلیارد ریال بود که در سال 97 با افزایش 22 برابری به 242 میلیارد و 300 میلیون ریال در سال 97 رسیده است. بودجه شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها در سال 96 معادل30 میلیارد ریال بود که در سال 97 با 66.6درصد افزایش به 50 میلیارد ریال فزونی یافته است.
Share/Save/Bookmark