عضودرتعاونی کیست ؟
کد مطلب: 5754
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۲
 
عضودرتعاونی کیست ؟

طبق ماده 8 قانون بخش تعاونی عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج درقانون بوده و ملتزم به رعایت اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
Share/Save/Bookmark