نماینده خانه تعاونگران در کردستان خواستار شد
بانک مرکزی با صدور مجوز تعاونی های اعتبار، از پناه بردن کارمندان به رباخواران حرفه ای جلوگیری نماید.
کد مطلب: 7527
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۰
 

نماینده خانه تعاونگران در کردستان خواستار شد: بانک مرکزی از پناه بردن کارمندان به رباخواران حرفه ای جلوگیری نماید.

به گزارش توکا نیوز : محمد طاهر طاهایی نماینده خانه تعاونگران در استان کردستان با اشاره به اینکه در استان کردستان ۴۵ تعاونی اعتبار مورد بازدید بازرسان بانک مرکزی قرار گرفته اند و تنها تعداد ۱۶ تعاونی موفق به دریافت مجوز شده اند ، گفت: از سال ۱۳۹۳ کلیه مدارک  ۲۹ تعاونی اعتبار از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک مرکزی ارسال شده است اما هنوز از صدور مجوز خبری نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های اعتبار استان کردستان افزود: تعاونی های اعتبار کارمندی از نظر بنیه مالی نسبت به سایر موسسات اعتباری که به شکست منجر گردیده اند و صدای معترضان در رسانه های گوناگون بازتاب داده شده است و فکر مسئولین و مقامات مربوطه را نگران کرده است بسیار متفاوت هستند.

وی گفت: در استان کردستان یک تعاونی اعتبار آزاد وجود داشت که بنا به دستور بانک مرکزی از حالت تعاونی خارج شد و یک تعاونی دیگر که با عضویت مدرسین و دبیران آموزشگاه ها تشکیل شده بود و سرمایه آن کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود منحل شد.

طاهایی با بیان اینکه سایر تعاونی های اعتبار استان کردستان هیچگونه مشکلی نداشته اند اما سیاست بانک مرکزی مقایسه این تعاونی ها با موسساتی است که بدلیل ناتوانی در پرداخت سپرده های مردم  در رسانه ها مطرح هستند افزود: از مسئولین بانک مرکزی درخواست می شود نسبت به صدور مجوز تعاونی هایی که هیچگونه مشکلی ندارند و تمام خواسته های بانک مرکزی را تامین کرده اند اقدام نماید.

نماینده خانه تعاونگران افزود: تداوم بی توجهی بانک مرکزی ،باعث می شود کارمندان عضو تعاونی ها اجبارا به رباخواران حرفه ای پناه ببرند و در نتیجه مردم دچار ضرر و زیان جبران ناپذیر خواهند شد.

این فعال بخش تعاونی افزود: تعاونی های اعتبار کارمندی صرفا در محدوده اداره محل خدمت خود به صورت بسیار محدود فعالیت دارند و  هیچکدام از آنها سپرده دریافت نمی کنند و کل تسهیلات پرداختی آنها از محل حق عضویت ماهانه ای است که از سوی اعضا تامین می گردد .

طاهایی گفت: تسهیلات تعاونی های اعتبار کارمندی از ۵ میلیون تا ۳۵میلیون تومان و با نرخ کارمزد حداکثر ۱ تا ۲ درصد و در قالب قرض الحسنه پرداخت می شود و ریسک در این تعاونی ها نزدیک به صفر می باشد.
Share/Save/Bookmark