دبیر کل خانه تعاونگران
تعاونی ها یک ابزار منحصر به فرد برای دستیابی یه یک یا چند هدف اقتصادی هستند
کد مطلب: 8021
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۳
 
به گزارش توکا نیوز، دبيركل خانه تعاونگران در همايش نقش تعاونيها در اقتصاد استان فارس كه توسط خانه تعاونگران اين استان در شيراز برگزار شد به نقش اساسی و کلیدی تعاونی ها در توسعه اقتصاد جامعه اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۶۰ سال است که تعاونی ها یک روش موثر برای اعمال و کنترل معیشت مردم هستند .

علی حسین شهریور بیان داشت: تعاونی ها یک ابزار منحصر به فرد برای دستیابی یه یک یا چند هدف اقتصادی در فضای شدید رقابتي اقتصاد جهاني به شمار می روند.

شهریور ادامه داد: ما در کشور۹۵ هزار تعاونی فعال داریم و از این بین استان فارس سهم ۷ درصدی کل کشور را به خود اختصاص داده است به طوریکه از هر ۵ نفر یک نفر در توسعه اقتصاد استان نقش دارد.

شهریور تاکید کرد:علی رغم روند رو به رشد تعاونی ها، تعاونی ها با بحران سرمایه، مدیریت، اعتبار وایدئولوژی روبرو هستند و بايد براي گذر از بحرانها و موفق و موثر بودن به آموزش، به روز کردن دانش، اعتماد سازی ، شبکه سازی و تعامل بین تعاونی ها توجه ويژه داشته باشند.
Share/Save/Bookmark