آگهی دعوت مجمع عمومی اتحادیه صادرکنندگان زعفران
کد مطلب: 5400
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۰۰
 
از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صادرکنندگان زعفران که در ساعت ۱۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
دستور کار جلسه:
۱) ارائه گزارش هیات مدیره
۲) ارائه گزارش بازرس
۳) ارائه گزارش مالی منتهی به سال ۱۳۹۳
۴) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد
۵) انتخاب هیات مدیره و بازرس

همچنین از داوطلبین محترم جهت عضویت در هیات مدیره و بازرس تقاضا می شود ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی مورخ ۹۴/۸/۲۶ در روزنامه خراسان با در دست داشتن درخواست کتبی و کارت بازرگانی معتبر به دبیرخانه اتحادیه مراجعه نمایند.

روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان زعفران
Share/Save/Bookmark