ترویج فرهنگ تعاون، نیازمند بازنگری در برنامه ها و ایجاد عزم همگانی
ترویج فرهنگ تعاون، راه را برای گسترش و تقویت بخش تعاونی و ایجاد نگرش مثبت در افکار مردم و مسئولین هموار می کند.
کد مطلب: 7093
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵
 
 
یکصد و هفتاد و سه سال پیش، در پاسخ به نواقص و نارسایی های ناشی از نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی ، پیشگامان نهضت تعاون مسیری در پیش روی گروه های اجتماعی گشودند تا بتوانند از طریق بسیج منابع مادی و انسانی خود مشكلات اقتصادی-
علیرغم نیاز به تغییر و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، به دلیل کم توجهی به ترویج فرهنگ کار در قالب تعاونی، تا کنون تعاونی به ‌عنوان یک " راه برای بهبود وضعیت مردم" مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
اجتماعی مشترک را به روش تعاونی سامان دهند. کارآیی شیوه تعاونی در کمک به کاهش فقر و توسعه عدالت اجتماعی، تأمین خدمات اجتماعی ، توسعه کارآفرینی ،توسعه روستایی و کشاورزی و کمک به محیط زیست، سبب شد این نهضت عمل گرایانه به سرعت در سراسر جهان گسترش یابد.
گر چه از حدود هشتاد سال قبل تعاونی ها در ایران شکل گرفته اند، اما علیرغم نیاز به تغییر و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، به دلیل کم توجهی به ترویج فرهنگ کار در قالب تعاونی، تا کنون تعاونی به ‌عنوان یک " راه برای بهبود وضعیت مردم" مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
شاید همین فراموشی و کم توجهی به ترویج فرهنگ تعاون، سبب شد که مجلس شورای اسلامی ، با اصلاح قانون بخش تعاونی، هماهنگی برای توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون را در زمره وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داد، تا این وزارتخانه زمینه را برای تبدیل ترویج فرهنگ تعاون به یک اقدام ملی فراهم نماید . بموجب تجویز قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید در تعامل با وزارت آموزش و پرورش ، مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه
مجلس شورای اسلامی ، با اصلاح قانون بخش تعاونی، هماهنگی برای توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون را در زمره وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داد، تا این وزارتخانه زمینه را برای تبدیل ترویج فرهنگ تعاون به یک اقدام ملی فراهم نماید .
مشارکت آنها را در تشکلهای دانش آموزی فراهم نماید. همچنین ، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جهت توسعه گرایش ها، رشته ها و گروه های علمی مرتبط با تعاونی با خود همراه نماید و از همه مهمتر، تهیه و اجرای برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را از طریق سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری کند.
در سال ۱۳۹۳، هنگامی که اجرای طرح تحول بخش تعاون با هفت راهبرد کلید خورد، سیاستگذاران بخش تعاونی در دولت نیز، با درک و شناخت درست و دقیقی که از اهمیت و ضرورت نشر فرهنگ تعاون داشتند در اقدامی قابل تقدیر ، ترویج فرهنگ تعاون را به عنوان نخستین راهبرد تحول در بخش تعاونی هدف گذاری نمودند.
اما به نظر می رسد ، برگزاری همایش ها، نشست ها و کارگاه های اطلاع رسانی در مورد اصول، ارزش ها و مبانی تعاون و مزیت های همکاری جمعی و کسب وکار تعاونی ، بکارگیری روش ها و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی ، تشکیل و توسعه تعاونی های دانش آموزی و دانشجویی ،تولید و پخش برنامه های جذاب و اثر بخش تلویزیونی ، الگو سازی تعاونی های موفق و تهیه و انتشار محصولات ترویجی در مورد ماهیت، ویژگی ها، فرصت ها، مزیت ها و نحوه عمل تعاونی که از برنامه های اجرایی برای تحقق این راهبرد بوده است، یا فراموش شده و اجرا نشده اند
آسیب شناسی و بازنگری در برنامه ها، تغییر در روش اجرا و استفاده از همه ظرفیت ها ، جهت ترویج فرهنگ تعاون در قالب یک اقدام ملی و عزم همگانی ضروری است.
و یا در صورت اجرا، برنامه های مذکور فاقد اثربخشی کافی برای آگاهی و جلب مشارکت آحاد جامعه و گرایش به سمت فعالیت های تعاونی راستین بوده اند. بهترین گواه برای این مدعا، عدم استقبال مردم و فعالان اقتصادی از تشکیل تعاونی های سهامی عام و تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی است.
هدف نگارش یادداشت، نقد عملکرد دست اندرکاران و مسئولان ترویج فرهنگ تعاون نیست، بلکه یاد آوری این نکته کلیدی است که ترویج فرهنگ تعاون، راه را برای گسترش و تقویت بخش تعاونی و ایجاد نگرش مثبت در افکار مردم و مسئولین هموار می کند. ترویج تعاون، تنها یک اقدام تکلیفی برای یک وزارتخانه نیست، بلکه این وزارتخانه باید با کمک همه فعالان بخش تعاونی آن را به یک حرکت ملی تبدیل کند. بنابر این آسیب شناسی و بازنگری در برنامه ها، تغییر در روش اجرا و استفاده از همه ظرفیت ها ، جهت ترویج فرهنگ تعاون در قالب یک اقدام ملی و عزم همگانی ضروری است.
-----
سردبیر توکا نیوز
Share/Save/Bookmark