در وبینار «نقش تعاونیها در توسعه استان خراسان رضوی» مطرح شد
آینده روشنی پیش روی فعالیتهای تعاونی در خراسان رضوی نخواهد بود.
برای رونق تعاونیها و گسترش نقش تعاون در توسعه استان،گفتگو، همدلی و تعامل میان کنشگران بخش تعاونی استان ضروری است.
کد مطلب: 8731
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۳
 
علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران در وبینار «نقش تعاونیها در توسعه استان خراسان رضوی» گفت : فقط یک درصد از جمعیت ۷ میلیونی استان خراسان رضوی در تعاونیها عضو هستند.

وی افزود: سهم تعاونیها از اشتغال استان فقط ۶ درصد است و حدود ۸ درصد تعاونیهای کشور در این استان فعالیت دارند.

شهریور گفت: بخش تعاون نتوانسته از ظرفیت صادرات به دو کشور ترکمنستان و افغانستان استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه بخش تعاونی به خوبی نتوانسته در اقتصاد استان نقش موثر داشته باشد. گفت: در صورت تداوم وضعیت فعلی آینده روشنی پیش روی فعالیتهای تعاونی در استان نخواهد بود.

وی افزود: برای رونق تعاونیها و گسترش نقش تعاون در توسعه استان،گفتگو، همدلی و تعامل میان کنشگران بخش تعاونی استان ضروری است.

وی گفت: برای هدایت منابع خرد مردمی به سمت تولید و توسعه متوازن شهرستانها باید تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران در ۲۹ شهرستان در دستور کار قرار گیرد.


وی تاکید کرد: آموزش، توانمند سازی و کمک به توسعه بازار تعاونیهای موجود بصورت جدی باید انجام شود.


حسین شرکا از فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی (رئیس کانون کارفرمایان توسعه گرا و عضو موسس تعاونی توسعه و عمران مشهد) در وبینار «نقش تعاونیها در توسعه استان خراسان رضوی» نیز گفت : استان خراسان رضوی به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی در رتبه بیستم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه فقط ۵۵ درصد منابع بانکی در استان جذب شده است افزود: تعاونی موفق در استان کم داریم.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش در فرهنگ سازی کار جمعی و تعاونی موفق عمل نکرده است.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت همه نهادها برای تقویت تعاونیهای استان استفاده شود.


اسماعیل سلطانخواه مدیر امور تعاون استان خراسان رضوی در وبینار «نقش تعاونیها در توسعه استان خراسان رضوی» نیز گفت : ۷۴۰۰ تعاونی در استان فعال هستند و تشکیل تعاونیهای دانش بنیان در دستور کار است.

وی تاکید کرد: برای استفاده از ظرفیت کنشگران بخش تعاونی و کمک به توسعه نقش تعاونیها در اقتصاد استان ستاد بخش تعاون را تشکیل خواهیم داد.امین بیدختی مدیر بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی در وبینار «نقش تعاونیها در توسعه استان خراسان رضوی» گفت: بانک توسعه تعاون در استان چهارده هزار و چهارصد میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

وی گفت: تعامل و همکاری بین تعاونگران و بانک موجب رشد و رونق تولید و اشتغال در استان خواهد شد.

وی درخواست کرد: تعاونگران برای دریافت تسهیلات به شعب بانک توسعه تعاون مراجعه کنند.

این وبینار با حضور صاحب نظران و مدیران بخش تعاونی توسط خانه تعاونگران استان خراسان رضوی برگزار شد.
Share/Save/Bookmark