ثبت ۴۰۱۸ تعاونی در سال ۹۶
بر اساس آمار استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۰۱۸ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیتهای مختلف کسب و کار به ثبت رسیده اند.
کد مطلب: 7787
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۹
 
به گزارش توکانیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال مورد اشاره به طور متوسط روزانه بیش از 11تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده است. مجموع اعضاء این تعاونیها بالغ بر 90902 نفر و تعداد فرصت شغلی ثبت شده درسامانه مذکور بالغ بر 65638 نفر و سرمایه اولیه حدود 715 میلیارد ریال است. بر پایه این داده ها متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعداد تعاونی به ترتیب حدود 23 و 16 نفر است. براساس این گزارش، بررسی ها نشان میدهد بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استانهای “فارس” و “خراسان رضوی” به ترتیب با تعداد 509 و 404تعاونی و کمترین آن برای استان «خراسان شمالی» با تعداد 26 تعاونی میباشد. بر اساس اطلاعات سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده به ترتیب در فعالیتهای “کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با 1280 و 1067واحد بوده و تعاونی های «کشاورزی» و «مستغلات اجاره و فعالیتهای کسب و کار» به ترتیب با 20637 و 20397 نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای «کشاورزی» با 18092 نفر و سپس تعاونیهای «صنعت» با 15620 نفر گزارش شده است. تعداد تشکلهای تعاونی ثبت شده در کشور برای سال مذکور 18 اتحادیه بوده که مرتبط با فعالیتهای خدماتی است. همچنین در اسفند ماه سال گذشته تعداد432تعاونی و 2 اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده اند.
Share/Save/Bookmark