پرسش و پاسخ حقوقی
آیا کارفرما مکلف به دادن لباس کار می باشد ؟

آیا کارفرما مکلف به دادن لباس کار می باشد ؟

پرسش:کارمند بخش اداری کارگاه هستم آیا کارفرما مکلف به دادن لباس کار می باشد ؟پاسخ:به کلیه مشمولین قانون کار در هر سال دو دست لباس کار متناسب با نوع کار تعلق می گیرد .پرسش: در صورتیکه کارفرما به جای ...

 
آيا کارمندان بازنشسته دولت مي‌توانند بعنوان کارگر در دستگاههاي دولتي مشغول بکار شوند؟

آيا کارمندان بازنشسته دولت مي‌توانند بعنوان کارگر در دستگاههاي دولتي مشغول بکار شوند؟

پرسش: آيا کارمندان بازنشسته دولت مي‌توانند بعنوان کارگر در دستگاههاي دولتي مشغول بکار شوند؟پاسخ: اشتغال بکار اينگونه افراد بلحاظ دريافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قراردادکار ايشان با ...

 
خروج عضو از تعاونی اختیاری است

خروج عضو از تعاونی اختیاری است

چنانچه عضوی تصمیم به خروج از تعاونی داشته و پرداخت سهم وی مستلزم فروش اموال سرمایه ای تعاونی باشد، آیا می توان استعفای او را نپذیرفت؟

 
مسوولیت جبران خسارات وارده به عضو تعاونی

مسوولیت جبران خسارات وارده به عضو تعاونی

چنانچه هیات مدیره با علم به عدم وجود شرایط قانونی، و یا عدم احراز آنها، مبادرت به پذیرش عضو نموده و از این رهگذر خسارتی متوجه فرد مورد نظر گردد، شرکت چه مسوولیتی در این خصوص خواهد داشت؟

 
حقوق و مزایای هیأت مدیره اتحادیه‌های‌ تعاونی

حقوق و مزایای هیأت مدیره اتحادیه‌های‌ تعاونی

با توجه به اینکه مطابق قانون‌ بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران، اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های‌ تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند،آیا حقوق ...

 
بالاترین مرجع تصمیم گیری در  تعاوني ها

بالاترین مرجع تصمیم گیری در تعاوني ها

پرسش: مهمترین مرجع تصمیم گیری در تعاونی جه نهادی می باشد؟ هیئت مدیره یا مجمع عمومی؟پاسخ: براساس ماده 30 قانون بخش تعاوني  بالاترين مرجع تصميم گيري مجمع عمومي است كه از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان ...

 
مستند قانونی‌ حسابرسی از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌

مستند قانونی‌ حسابرسی از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌

پرسش:با توجه اصلاح بند ۱۷ ماده‌ ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌ اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷،مستند قانونی‌ حسابرسی از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌ توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ...

 
انتخاب قائم مقام مدیرعامل در تعاونی

انتخاب قائم مقام مدیرعامل در تعاونی

پرسش:آیا در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی می‌توان علاوه بر انتخاب مدیر عامل،فردی را نیز بعنوان‌ قائم مقام مدیر عامل منصوب و به وی‌ اختیاراتی را تفویض نمود؟پاسخ:با عنایت به اینکه کلیه ...