پایگاه خبری توکا نیوز 4 شهريور 1399 ساعت 10:58 http://tookanews.com/vdcc.4q4a2bqeola82.html -------------------------------------------------- عنوان : تشکیل کارگروه دائمی پیگیری ، پایش و نظارت بر اجرای قانون تعاونی ها -------------------------------------------------- متن : علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در وبینار مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که با حضور علیرضا صالح رییس سازمان خصوصی سازی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش تعاون برگزار شد گفت: با توجه به تاکید سازمان های بین المللی بر نقش موثر تعاونی ها در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها "طرح مشارکت عمومی – تعاونی برای توسعه" با هدف توسعه پایدار شهرها از طریق ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تدوین شده است . وی افزود: تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستان باید هدفمند و در هر شهرستان که ظرفیت استفاده از قانون وجود دارد تعاونی تشکیل شود. شهریور معتقد است که تعاونی های موجود، موضوع فعالیت خود را هوشمندانه انتخاب کنند تا اعضا در تامین سرمایه تعاونی مشارکت کنند. وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه دائمی پیگیری ، پایش و نظارت و ارزیابی برای اجرای قانون تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: این کارگروه باید با حضور سازمان برنامه و بودجه ، سازمان خصوصی سازی ، مجلس شورای اسلامی ، اتاق تعاون ، خانه تعاونگران و نماینده تعاونی ها تشکیل شود. شهریور با تاکید بر این که اراده دولت بر حمایت از تعاونی ها مبتنی است، خاطرنشان کرد: باید این اراده به گام های عملی منتج شود .