آسیب‌شناسی مشکلات بخش تعاون

آسیب‌شناسی مشکلات بخش تعاون

معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم تشکیل اتاق‌های فکر تعاون و شناسایی نقط قوت و ضعف ...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوشرویی را خواسته اصلی مردم از کارکنان تمام دستگاه ها است و همه دستگاه ها باید به این ویژگی مزین شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوشرویی را خواسته اصلی مردم از کارکنان تمام دستگاه ها است و همه دستگاه ها باید به این ویژگی مزین شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : سازمان تامین اجتماعی پرچمدار خوشرویی استبه گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون،...

معاون امور تعاون با مدیران خانه تعاونگران دیدار و گفتگو کرد.

معاون امور تعاون با مدیران خانه تعاونگران دیدار و گفتگو کرد.

خانه تعاونگران خواستار تهیه بسته های حمایتی برای تعاونی ها، تقویت نظارت، توانمند سازی تعاونی ها، پایش برنامه ها ...

علی حسین شهریور

تعاونی ها یک ابزار منحصر به فرد برای دستیابی یه یک یا چند هدف اقتصادی هستند

به گزارش توکا نیوز، دبيركل خانه تعاونگران در همايش نقش تعاونيها در اقتصاد استان فارس كه توسط خانه تعاونگران اين ...

همایش نقش تعاون در اقتصاد استان فارس برگزار شد

همایش نقش تعاون در اقتصاد استان فارس برگزار شد

به گزارش توکا نیوز، از سوی خانه تعاونگران فارس ، همایش نقش تعاون در توسعه اقتصاد استان فارس برگزار شد. مدیر کل ...