بیکاران شیک معضل امروز جامعه

بیکاران شیک معضل امروز جامعه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معضل بیکاران شیک در جامعه رو به رشد است و این افراد از طرف خانواده‌ها تامین ...

ربیعی: خارج از۱۰ بند استیضاح گفتند شام معاویه و یزید می‌دهید

ربیعی: خارج از۱۰ بند استیضاح گفتند شام معاویه و یزید می‌دهید

اگر با رفتن بنده فقر کمتر شود، می‌روم | بیش از همه سفره خالی مردم را درک می‌کنم

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

«انوشیروان محسنی بندپی» رئیس سازمان بهزیستی و معاون علی ربیعی، با حکم رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارتخانه تعاون،...

برنامه‌های اشتغال را با نگاهی نو دنبال می‌کنم

برنامه‌های اشتغال را با نگاهی نو دنبال می‌کنم

سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این وزارتخانه را دنبال می‌کند،...

سرپرست وزارت تعاون : تعاونی ها نقش مهمی در اشتغالزایی دارند

سرپرست وزارت تعاون : تعاونی ها نقش مهمی در اشتغالزایی دارند

سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعاونی ها نقش بالایی در اشتغالزایی بخش شهری و روستایی دارند و باید ...